Nem árt ismételni:


Kerékpáron egy 18. életévét betöltött felnőtt legfeljebb egy, 10 évesnél fiatalabb gyermeket szállíthat a megfelelő gyermekülésen. Egyébként utast szállítani tilos! A csomagtartón utast szállítani nemcsak tilos, hanem veszélyes is, mert a fékút meghosszabbodik, továbbá az utas lába beleakadhat a kerékpár küllő közé, ezzel balesetet okozva.

Kerékpárral legfeljebb 40 km/óra sebességgel szabad közlekedni.

A KRESZ által előírt kötelező kerékpártartozékok:

A KRESZ által javasolt kerékpártartozékok:

Teendők közlekedési baleset esetén

Balesetek sajnos a legóvatosabb közlekedővel is előfordulnak. Szerencsére a legtöbb biciklisbalesetben csak a biciklis vesz részt, és általában kis sebességnél (vagy éppen állva) történnek,így ezek nem is súlyosak. Nem árt azonban tudnunk, hogy mi a teendőnk, ha súlyosabb balesetrészesei lennénk.

A balesetben érintett valamennyi jármű vezetője köteles:

1. Megállni.
2. A balesetben megsérült személynek segítséget nyújtani.
3. A további baleset elkerülésére mindent megtenni.

Személyi sérüléssel járó baleset esetén értesíteni kell a rendőrséget, és meg kell várni a kiérkező baleseti helyszínelőket. A sérülés megállapítása nem a baleset résztvevőinek feladata, ha bármilyen fájdalom, rosszullét vagy szédülés lép fel, akkor személyi sérülést kell feltételezni és orvost kell hívni! Személyi sérüléssel járó baleset esetén nem csak a baleset résztvevői, hanem a balesetben nem érintett járművek vezetői is kötelesek segítséget nyújtani!

Ha személyi sérülés nem történt, de a baleset valamelyik résztvevője kéri, ugyancsak értesíteni kell a rendőrséget, és meg kell várni a helyszínelést. Baleset esetén feltétlenül ragaszkodjunk a rendőri helyszíneléshez! Előfordulhat például, hogy a sérülések könnyűnek tűnnek, és csak később derül ki valamilyen maradandóbb sérülés. Ez esetben a baleset okozója kell, hogy megtérítse a keletkező költségeket. A járművekben keletkező károkat ugyancsak a baleset okozójának kell állnia. A kártérítési igényünket azonban általában csak a baleseti jegyzőkönyv alapján tudjuk érvényesíteni. A balesetek bejelentése azért is fontos, mert a rendőrség számára segít kiszűrni a veszélyes helyeket és veszélyes járművezetőket. Ha a balesetnek voltak szemtanúi, kérjük el a lakcímüket és telefonszámukat, hogy vitás helyzetben segíthessenek.